Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy)
od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina.

Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt).

Aktualności

24-03-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 24-03-2017 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na potrzeby budowy wjazdu/wyjazdu na plac budowy
w miejscowości Lipówki (km 36+963) w gminie Pilawa.
Zostanie wprowadzone oznakowanie dla zabezpieczenia robót. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak wprowadzenie ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Przewidywany czas prowadzenia robót i funkcjonowania zjazdu: 01.03.2017 r- 30.04.2019 r.