Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy)
od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina.

Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt).

Aktualności

16-08-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

16 sierpnia, około godz. 14, zostanie wprowadzony objazd wiaduktu nad linią kolejową nr 13 Pilawa - Mińsk Mazowiecki, w miejscowości Lubice. Kierowcy będą korzystać z tymczasowego objazdu po wschodniej stronie obecnej DK17. Zmiana organizacji ruchu związana jest z pracami na wiadukcie. Dotychczasowa konstrukcja zostanie rozebrana a na jej miejscu powstanie nowa.

09-08-2017 - przekazanie placu budowy

W dniu dzisiejszym został przekazany Wykonawcy (Budimex) plac budowy.
Dodatkowo wzdłuż obecnej DK17 11.08.2017 r. rozpocznie się wycinka drzew, co może wiązać się chwilowymi utrudnieniami w ruchu. W miejscu prowadzonych prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania na odcinkach drogi w bezpośredniej strefie robót)

03-08-2017 - decyzja ZRID - rusza budowa S17 od Kołbieli do Garwolina

03.08.2017 r, wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina, od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km. Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości ...