Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy)
od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina.

Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt).

Aktualności

19-09-2017 - utrudnienia w ruchu DK17 w km 39+200 przy WK-1

Informujemy, iż w dniach 21-27.09.2017 r. w godzinach 22:00 - 06:00 mogą wystąpić utrudnienia na drodze krajowej DK17 w km 39+200 (między miejscowościami Miętne i Lipówki).Spowodowane jest to zaplanowanymi robotami związanymi z wyburzaniem korpusu istniejącego wiaduktu kolejowego linii nr 12 Skierniewice - Łuków.
Utrudnienia będą polegać na krótkotrwałych wstrzymaniach ruchu oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego.

12-09-2017 - utrudnienia na DK 17 w km 39+200

Informujemy, że w  związku z planowanym demontażem konstrukcji istniejącego wiaduktu kolejowego linii nr 12 Skierniewice - Łuków, w km 39+200 DK17 (między miejscowościami Miętne i Lipówki) w nocy z 13 na 14 września wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu (ruch wahadłowy i krótkotrwałe wstrzymania ruchu). Ruch torowy został przełożony na wybudowany bypass.

08-09-2017 - roboty budowlane

Trwają prace budowlane:

    - rozbiórka obiektu WS-5 w km30+161 w miejscowości Lubice
    - szalowanie ław fundamentowych na obiekcie WD -13 w km 33+911 w miejscowości Gocław
    - zdjęcie ziemi urodzajnej przy trasie głównej oraz przy drogach obsługujących P14 i P17
    - wykonanie pali prefabrykowanych na obiekcie WD-15 w km 38+208 w miejscowości Lipówki
    - prace torowe i trakcyjne na bypassie obiektu WK-1 w km 39+200 w miejscowości Lipówki