Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy)
od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina.

Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt).

Aktualności

08-03-2018 - zamknięcie toru szlakowego: Sufczyn - Pilawa

W związku z budową Wiaduktu WS-5 (w miejscowości Lubice) nastąpi zamknięcie toru szlakowego: Sufczyn - Pilawa linii kolejowej nr 13 od dnia 11.03.2018 r. od godz. 7:00 do dnia 25.04.2018 r. do godz. 23:59. Zamknięty tor zostanie osygnalizowany i zabezpieczony przed wjazdem taboru, natomiast napięcie w sieci trakcyjnej wyłączone.

01-03-2018 - prace przy WEG-2

W dniu wczorajszym nastąpił odbiór konstrukcji stalowej z elementów łukowych w miejscowości Miętne (km. 40+236) - przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową L26. Jednocześnie rozpoczęto montaż konstrukcji nad trasą główną - segment D1 strona północna.