Aktualności

15-03-2019 - roboty drogowe

Wykonawca kontynuuje prace nad nasypem trasy głównej S17 w miejscowości Lubice od km 29+650 do km 29+750 jezdnia lewa i prawa, oraz od km 30+450 do 30+700 jezdnia lewa.

07-03-2019 - roboty na budowie

Wykonawca odprowadza wody powierzchniowe z placu budowy oraz rozpoczął przygotowania budowy do robót ziemnych.
Kontynuowane są roboty na obiektach mostowych: WD-15, WEG-1, WEG-2.

28-02-2019 - zmiana oganizacji ruchu

W dniu dzisiejszym o godzinie 11:30 została wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Zmiana polega na przełożeniu ruchu z trasy DK17 nadrogę P14 przez wiadukt WS-5 nad torami w miejscowości Lubice (od km 28+500 do km 30+700).