Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy)
od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina.

Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt).

Aktualności

17-04-2018 - całodobowe roboty na WS-5

W dniach 18-27 kwietnia 2018 r. na obiekcie WS-5 (km. 30+143) w miejscowości Lubice będą prowadzone całodobowe roboty.
Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

10-04-2018 - zmiana organizacji ruchu przy WK-1

Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, w dniu 11.04.2018 o godzinie 10:00 na drodze DK17 w miejscowości Lipówki (km. 39+350 - 39+550 - okolice wiaduktu kolejowego WK-1) zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Ruch z DK17 zostanie skierowany na nowo wybudowany bypass pod istniejącym wiaduktem. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak, ograniczenie prędkości oraz chwilowych wstrzymań ruchu.

05-04-2018 - S17 wraz z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020

W dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy odcinka drogi od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całego zadania to ponad 1,2 mld zł. Dofinansowanie sięga połowy tej kwoty.
CUPT pozytywnie ocenił wniosek o dofinansowanie budowy trzech odcinków realizacyjnych S17 o łącznej długości prawie 37 km.