01-03-2018 - prace przy WEG-2

W dniu wczorajszym nastąpił odbiór konstrukcji stalowej z elementów łukowych w miejscowości Miętne (km. 40+236) - przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową L26. Jednocześnie rozpoczęto montaż konstrukcji nad trasą główną - segment D1 strona północna.