01-06-2018 - zmiana organizacji ruchu

Trwają przygotowania do zmiany organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona w przyszłym tygodniu.
Zmiana polegać będzie na przełożeniu ruchu z ciągu głównego DK17 (od ok. km 39+400 do km. 40+914) na pozostałą część drogi równoległej P17.