03-01-2019 - bieżące utrzymanie stanu dróg

Wykonawca na bieżąco utrzymuje tymczasową organizację ruchu.