03-08-2018 - częściowy odbiór obiektu WK-1

W dniu dzisiejszym został odebrany do eksploatacji tor nr 1, położony na obiekcie WK-1 w miejscowości Miętne (km 39+417) oraz sieci trakcyjnej i nasypu kolejowego linii nr 12 Skierniewice - Łuków.