03-11-2017 - roboty na placu budowy

Wykonawca przystąpił do prac nad budową przejść dla dużych zwierząt WEG-1 i WEG-2.
Na obiekcie WEG-1 w km 34+632 w miejscowości Puznówka realizowane są wykopy pod podpory oraz wylewany jest beton niekonstrukcyjny pod fundament.
Natomiast na obiekcie WEG-2 w km 40+238 w miejscowości Miętne trwa zbrojenie ław fundamentowych.

Na obiekcie WS-5 (Lubice, km 30+161) trwają prace zbrojarskie i ciesielskie oraz rozpoczęto wylewanie betonu konstrukcyjnego pod słupy.
W km 29+850 w miejscowości Lubice wymieniany jest grunt pod obiekt PP-1 (przejście podziemne dla pieszych).
Przy obiekcie WD-15 w Lipówkach trwają prace zbrojarskie, a przy WD-14 w Puznówce odbywa się zbrojenie ławy fundamentowej.