04-01-2020 - bieżące utrzymanie stanu dróg

Wykonawca na bieżąco utrzymuje organizację ruchu. Trwają też prace porządkowe.