04.06.2018 - przełożenie ruchu z ciągu głównego DK17 na drogę równoległą P17

W dniu dzisiejszym wdrożono ruch na drodze P17 od WK-1 do końca odcinka. Równocześnie zamknięto ruch na drodze krajowej DK17 od ok. km 39+400 do km. 40+914.
Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.