05-01-2018 - prace na odcinku

Wykonawca utrzymuje organizację ruchu oraz dba o czystość nawierzchni.
Nadal trwają prace przy montażu przejścia podziemnego dla pieszych [PP-1] w miejscowości Lubice, km. 29+850.