05-09-2019 - prace na MOP'ie

Wykonawca na MOP'ie Pilawa na rondzie kontynuuje układanie nawierzchni z kostki kamiennej.