05-10-2018 - zakończenie budowy wiaduktu kolejowego WK-1 T-2

Wykonawca na podstawie art. 56 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz 1332 i 1529) w dniu 03.10.2018r. zawiadomił o zakończeniu budowy wiaduktu kolejowego WK-1 T-2 wzdłuż linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków tor nr 2 nad drogą ekspresową S17 krzyżujący się w km 39+417 drogi ekspresowej S17