05-10-2019 - oznakowanie trasy głównej S17

Wykonawca kontynuuje prace nad oznakowaniem poziomym trasy głównej S17.