06-07-2019 - nawierzchnia betonowa

Wykonawca zakończył układanie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu cementowego na obu jezdniach S17.