07-01-2018 - wiadukt drogowy WD-14

Rozpoczęto szalowanie ustroju nośnego obiektu WD-14 w miejscowości Puznówka (km. 35+691).
Kolejnym etapem prac będzie zbrojenie i betonowanie konstrukcji.