07-03-2019 - roboty na budowie

Wykonawca odprowadza wody powierzchniowe z placu budowy oraz rozpoczął przygotowania budowy do robót ziemnych.
Kontynuowane są roboty na obiektach mostowych: WD-15, WEG-1, WEG-2.