07-09-2018 - prace przy WD-15

Wykonawca rozpoczął montaż konsol ustroju nośnego obiektu WD-15 (w km 38+207) w miejscowości Lipówki.