07-12-2018 - nawierzchnia betonowa

Wykonawca zrealizował kolejny odcinek nawierzchni betonowej jezdni prawej trasy głównej S17 od km 30+700 do km 32+690.