08-03-2018 - zamknięcie toru szlakowego: Sufczyn - Pilawa

W związku z budową Wiaduktu WS-5 (w miejscowości Lubice) nastąpi zamknięcie toru szlakowego: Sufczyn - Pilawa linii kolejowej nr 13 od dnia 11.03.2018 r. od godz. 7:00 do dnia 25.04.2018 r. do godz. 23:59. Zamknięty tor zostanie osygnalizowany i zabezpieczony przed wjazdem taboru, natomiast napięcie w sieci trakcyjnej wyłączone.