08-06-2018 - wykonywanie kolumn przemieszczeniowych CMC

Wykonawca kontynuuje prace nad kolumnami przemieszczeniowymi CMC w km. od 38+100 do km. 38+560 oraz od km. 39+760 do km 40+017. Roboty odbywają się w trybie całodobowym.