08-09-2017 - roboty budowlane

Trwają prace budowlane:

    - rozbiórka obiektu WS-5 w km30+161 w miejscowości Lubice
    - szalowanie ław fundamentowych na obiekcie WD -13 w km 33+911 w miejscowości Gocław
    - zdjęcie ziemi urodzajnej przy trasie głównej oraz przy drogach obsługujących P14 i P17
    - wykonanie pali prefabrykowanych na obiekcie WD-15 w km 38+208 w miejscowości Lipówki
    - prace torowe i trakcyjne na bypassie obiektu WK-1 w km 39+200 w miejscowości Lipówki