08-11-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z zamknięciem wjazdu z drogi krajowej nr 17 na drogę gminną 270416W zostanie poprowadzony dojazd do miejscowości Lubice poprzez otwartą dla ruchu drogę gminną 270403W.