08-12-2017 - przeciwdziałanie niszczeniu dróg

Wykonawca prowadzi roboty związane z naprawą ubytków na drodze krajowej DK 17, w tym naprawę nawierzchni bitumicznej. W związku z tym, użytkownicy drogi mogą spodziewać się chwilowych utrudnień.