08.11.2018 - węzeł Lipówki

Wykonawca kontynuuje roboty zawiązane z wykonaniem geomateraca przy WD-15 na węźle Lipówki.