09-08-2017 - przekazanie placu budowy

W dniu dzisiejszym został przekazany Wykonawcy (Budimex) plac budowy.
Dodatkowo wzdłuż obecnej DK17 11.08.2017 r. rozpocznie się wycinka drzew, co może wiązać się chwilowymi utrudnieniami w ruchu. W miejscu prowadzonych prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania na odcinkach drogi w bezpośredniej strefie robót)