10-10-2017 – ekshumacja przy mogile powstańców z 1863 r.

Podczas ratowniczych badań archeologicznych, bezpośrednio w miejscu gdzie znajdowała się mogiła powstańców styczniowych, odnaleziono dziewięć trumien ze zniszczonymi szczątkami ludzkimi. Zabezpieczone szczątki zostaną poddane badaniom antropologicznym.