11-01-2020 - prace komisji odbiorowej

W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace komisji odbiorowej.