11.01.2019 - prace komisji odbiorowej

W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace komisji odbiorowej.