12-01-2019 - prace na przejściach dla dużych zwierząt

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach:
WEG 1 - montaż desek gzymsowych (w km 34+632)
WEG-2 - szalowanie wieńca na konstrukcji stalowej między osiami A i B od strony Warszawy (w km 40+238).