12-10-2019 - roboty drogowe

Wykonawca kontynuuje prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drugiej jezdni trasy głównej S17.