13-07-2019 - roboty na WEG'ach

Wykonawca kontynuuje zbrojenie i szalowanie oczepów murów oporowych na obiektach WEG-1 i WEG-2.