13-09-2019 - warstwa ścieralna na DW 805

Wykonawca kontynuuje układanie warstwy ścieralnej ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej DW 805.