13-11-2017 - odbiór stanowisk archeologicznych

Wykonawca przejął tereny po przeprowadzonych ratowniczych badaniach archeologicznych.
Teren przejętych stanowisk znajduje się:

  • w miejscowości Gocław przy Mogile Powstańców
  • w miejscowości Puznówka przy symbolicznej mogile ziemnej
  • w miejscowości Puznówka przy krzyżu na skrzyżowaniu z drgą powiatową 1314W
  • w miejscowości Miętne w okolicy dwóch brzozowych krzyży.