14-04-2017 - przekazanie terenu budowy pod bypass wiaduktu kolejowego WK-1

W zawiązku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z realizacją bypass'u dla obiektu kolejowego WK-1 w km 103,457 linii kolejowej nr 12 Skierniewice - Łuków, 18.04.2017 r. odbędzie się zebranie komisji w sprawie przekazania terenu budowy.