15-02-2018 - odbiór elementu konstrukcji WEG-1

12.02.2018 r. została odebrana konstrukcja stalowa typu Multiplate obiektu WEG-1 w miejscowości Puznówka (km. 34+632) - przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową P14.