15-12-2018 - zmiana organizacji ruchu

W dniu 20.12.2018 r. o godzinie 12:00 planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu od km 39+300 do km 39+600 (w okolicy obiektu WK-1). Dotychczasowy ruch zostanie przełożony na docelową drogę dojazdową P17.
[SCHEMAT]