17-01-2019 - bierzące utrzymanie stanu dróg

Wykonawca na bieżąco utrzymuje tymczasową organizację ruchu.