17-01-2020 - zakończenie prac komisji odbiorowej

Dzisiaj w godzinach popołudniowych zakończyła prace komisja odbiorowej podpisaniem Świadectwa Przejęcia.