17-01-2020 - zakończenie prac komisji odbiorowej

Dzisiaj w godzinach popołudniowych zakończyła prace komisja odbiorowa podpisaniem Świadectwa Przejęcia.