18-09-2019 - MOP Pilawa

Wykonawca kontynuuje prace bitumiczne na MOP'ie Pilawa.