19-04-2017- czasowa zmiana organizacji ruchu

19-04-2017 r. wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu związaną z budową tymczasowego objazdu na linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice - Łuków i realizacją docelowego wiaduktu kolejowego nad projektowaną drogą S17. Wiadukt kolejowy znajduje się w km 39+215 istniejącej drogi DK17 pomiędzy miejscowością Lipówki a Garwolinem.

Położony na terenie PKP PLK odcinek ulicy Czarna Droga został zamknięty dla ruchu,  a dojazd do miejscowości Trąbki prowadzi przez drogę wojewódzką nr 805. O objeździe informuje oznakowanie, wprowadzono ograniczenie prędkości, a na obszarze robót obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdów (spoza budowy) i pieszych. Możliwe jest wprowadzenie zwężenia przekroju DK17 z powodu wycinki i załadunku drzew. W uzasadnionych przypadkach (np. montaż i demontaż konstrukcji stalowych tymczasowych nad DK17 na torze objazdowym) dopuszcza się ruch wahadłowy lub krótkotrwałe wstrzymanie ruchu.

Prace potrwają do końca 2018 roku.