19-05-2017 - laboratorium polowe

Dla potrzeb prowadzenia badań laboratoryjnych Wykonawca zgłosił miejsca tymczasowych pracowni polowych.