19-07-2018 - prace na WK-1

Prowadzone są prace torowe i sieciowe na obiekcie WK-1 w miejscowości Miętne (km 39+417).