19-10-2019 - węzeł Lipówki

Wykonawca kontynuuje łączenie słupów oświetleniowych na węźle Lipówki.