20-08-2019 - oznakowanie poziome

Na jezdni prawej trasy głównej S17 został wykonany odcinek próbny oznakowania poziomego od km 40+500 do km 40+900.