21-06-2019 - jezdnia lewa S17

Na jezdni lewej trasy ekspresowej S17 została wykonana nawierzchnia z betonu C35/45.