21-11-2018 - nawierzchnia betonowa

Do dnia 20.11.2018 r. została ułożona nawierzchnia betonowa na jezdni prawej trasy głównej S17:
- od km 32+700 do km 34+160
- od km 35+000 do km 35+750.