21-12-2017 - prace przy wiaduktach drogowych

Wykonawca prowadzi następujące roboty przy wiaduktach drogowych [szczegóły]:

 • przy obiekcie WD-12 - km. 32+526, Gocław:
  - prace zbrojarskie i ciesielskiew osi 3 - ława fundamentowa
  - betonowanie ławy fundamentowej w osi 3
 • obiekt WD-13 - 33+950, Gocław
  - szalowanie ustroju nośnego
 • przy WD-14 - 35+850, Puznówka:
  - szalowanie korpusu w osi 5