21-12-2018 - zmiana organizacji ruchu

W dniu wczorajszym o godzinie 12:00 została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu od km 39+300 do km 39+600 (w okolicy obiektu WK-1). Dotychczasowy ruch został przełożony na docelową drogę dojazdową P17.