21-12-2019 - odbiory obiektów

Obecnie powstaje przewiązka umożliwiająca wjazd od Warszawy i zjazd na jezdnię w kierunku Lublina. Cały czas trwają odbiory. – Udostępnienie tej trasy do ruchu związane jest z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, które wydaje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowane oddanie dwóch jezdni jest na 23.12.2019 r.