23-11-2019 - MOP-Pilawa

Wykonawca zakończył prace nad strefą rekreacyjną, Kontynuowane są roboty nad budynkiem oraz prace ziemne - humusowanie.