24-07-2017 - zgłoszenie o przystąpieniu do robót na obiekcie WS-5

W dniu 24.07.2017 r. Wykonawca zgłosił zawiadomienie o przystąpieniu do realizacji robót przygotowawczych okołotorowych oraz robót związanych z usunięciem kolizji kablowych SN i SRK bez konieczności zamknięć torowych. Prace rozpoczną się z dniem 25.07.2017 r. od godz. 8:00, a zakończą się o godz. 00:00 31.08.2017 r. Wiąże się to z wprowadzeniem fazy 0 i I-go Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów, jak też powiadomieniem drużyn trakcyjnych o zachowaniu ostrożnej jazdy i podawanie sygnału "BACZNOŚĆ", w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 19:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00 w km 49+948 - 50+088 linii kolejowej nr 13 relacji Pilawa-Krusze.